PREDMET: Potrebni podaci za  evidenciju poreske prijave

 

POŠTOVANI!

 

 

Da bi se pristupilo primeni člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl.gl.RS”, broj 84/04; 86/04),dostavljamo Vam naše  sledeće podatke:

 

Red. br.

POTREBNI PODACI

NAŠI PODACI

1.

PIB

104810791

2.

Matični broj

20236531

3.

Pun naziv firme-preduzeća

Društvo za promet i usluge Pasco doo Lapovo,Karađorđeva 172

4.

Skraćeni naziv

PASCO DOO LAPOVO

5.

Ime i prezime ovlašćenog lica

Direktor Saša Nikolić

6.

Podaci o sedištu firme

 

 

Opština

Lapovo

 

Mesto

Lapovo

 

Ulica

Karađorđeva 172

 

Telefon – fax

tel+381034 853 631,fax +381 34 850 631

 

e-mail adresa

pascofix.com@gmail.com;sasanikol@gmail.com

 

Web sajt

www.pascofix.de

7.

Kupac-dobavljač-kupac i dobavljač

 

8.

Da li ste obveznik PDV

ne

 

Podaci o delatnosti

 

 

Šifra delatnosti

52630

 

Registarski broj-maticni broj

20236531

 

Podaci o tekućem računu

150-18330-50

 

Naziv banke-sedište-filijala

Credi bank

 

Naziv banke-sedište-filijala

 

 

Mobilni telefon

+381 63 8 522 708:+381 65 8 522 708

 

Rešenje APR

                   BD.255894/2007 od 19.01.2007.godine

  

Navedene podatke dostavljamo na dalje vaše korišćenje.

 

 

                                                                                    

       U Lapovu  19.01.2007.god.                                   MP                                 podatke  dostavio 

                                                                                                                             Saša Nikolić