EXTRA - Škola

Program za raspored časova

Na osnovu zadatih uslova program automatski izrađuje raspored časova koji je optimizovan po više kriterijuma. Vreme izrade zavisi od složenosti rasporeda, ali se u većini slučajeva do prihvatljivog rasporeda dolazi za nekoliko minuta.

 
 

U tekstu koji sledi će biti opisane osnovne mogućnosti programa. Naravno, najbolje ćete se upoznati sa programom ako obavite download i instalirate program na svom računaru.

Automatski generator rasporeda

Efikasan algoritam automatske izrade rasporeda

Na osnovu zadatih uslova program automatski izrađuje raspored časova koji je optimizovan po više kriterijuma. Vreme izrade zavisi od složenosti rasporeda, ali se u većini slučajeva do prihvatljivog rasporeda dolazi za nekoliko minuta.


DOWNLOAD ... PREUZMITE

 

EXTRA - Škola

Program za raspored časova

VRH STRANE

© 2013. Sajt majstor - Najkreativnija radionica digitalne budućnosti.